3Tum
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10   Geogr.roz.-Rge #gr3 S 210 r_fizyka-Rfi #f32 S 20
r_angielski-Ran #a32 S 102
PMon urz dźw-2/2 WH @ j.niemiecki-nm #nm3 S 4
1 8:15- 9:00 u_hist.i sp. BA S 202 Geogr.roz.-Rge #gr3 S 210 r_fizyka-Rfi #f32 S 20
r_angielski-Ran #a32 S 102
PMon urz dźw-2/2 WH @ Dział gosp m-1/2 WG S 210
TUrz dźwig-2/2 WS S 5
2 9:10- 9:55 j.polski AK S 3 j.niemiecki-n IC S 4 wf MM PMon urz dźw-2/2 WH @ T.obs m i u-1/2 WS S 5
Dzia.gosp.-2/2 IK S 222
3 10:05-10:50 j.angielski KM S 214 wf MM j.polski AK S 3 PMon urz dźw-2/2 WH @ j.ang. zaw-1/2 KM S 214
TUrz dźwig-2/2 WS S 5
4 11:00-11:45 j.polski AK S 3 matematyka KD S 106 u_hist.i sp. BA S 202 PKon urz dźw-2/2 DM S 120 T.obs m i u-1/2 WS S 5
PKon urz dźw-2/2 DM S 120
5 12:05-12:50 j.niemiecki-n IC S 4 matematyka KD S 106 j.angielski KM S 214 P.tech wytw-1/2 WH @
PKon urz dźw-2/2 DM S 120
wf MM dsg
6 13:00-13:45 T.Mon ma i u-1/2 PW S 109
j.ang. zaw-2/2 KM S 214
  T.Mon ma i u-1/2 PW S 109
TUrz dźwig-2/2 WS S 5
P.tech wytw-1/2 WH @
PKon urz dźw-2/2 DM S 120
godz.wych WH S 20
7 13:55-14:40 matem. roz KD S 106   TUrz dźwig-2/2 WS S 5 P.tech wytw-1/2 WH @ T.obs m i u-1/2 WS S 5
8 14:50-15:35     TUrz dźwig-2/2 WS S 5 P.tech wytw-1/2 WH @  
9 15:45-16:30       P.tech wytw-1/2 WH @  
10 16:40-17:25       P.tech wytw-1/2 WH @  
11 17:35-18:20       P.tech wytw-1/2 WH @  
Obowiązuje od: 10.12.2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-12-12
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum