2Toe
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:05 religia #R2M S 3 j.niemiecki-j1 IC S 4   P.monSEO-o1 WH @
P.ob.SEO-o2 SG @
Ppom.elek el-e1 KL @
j.niemiecki-j2 #NM2 S 4
1 8:15- 9:00 religia #R2M S 3 wf MM sgm T.Te.Mo.SEO-1/2 IB S 109 P.monSEO-o1 WH @
P.ob.SEO-o2 SG @
Ppom.elek el-e1 KL @
j.niemiecki-j2 #NM2 S 4
2 9:10- 9:55 matem. roz ZE S 213 wf MM T.Pod.ko.wbu-1/2 IB S 109 P.monSEO-o1 WH @
Ppom.elek el-e1 KL @
P.mon.m.urze-e2 KR @
matematyka ZE S 213
3 10:05-10:50 j.angielski-1/2 DL S 102
T.masz i u e-2/2 Ta S 114
T.SEO-1/2 WS S 5
j.angielski-2/2 DL S 102
j.niemiecki-j1 IC S 4 P.monSEO-o1 WH @
P.monSEO-o2 SG @
Ppom.elek el-e1 KL @
P.mon.m.urze-e2 KR @
j.polski MT S 1
4 11:00-11:45 godz.wych DM S 120 T.SEO-1/2 WS S 5
T.inst.ele-2/2 DM S 120
T.Te.Mo.SEO-1/2 IB S 109
T.elek. el-2/2 DM S 120
P.monSEO-o1 WH @
P.monSEO-o2 SG @
Ppom.elek el-e1 KL @
P.mon.m.urze-e2 KR @
j.polski MT S 1
5 12:05-12:50 j.angielski-1/2 DL S 102
T.elek. el-2/2 DM S 120
T.SEO-1/2 WS S 5
j.angielski-2/2 DL S 102
historia BA S 202 P.monSEO-o1 WH @
P.monSEO-o2 SG @
Ppom.elek el-e1 KL @
P.mon.m.urze-e2 KR @
przedsięb. IK S 210
6 13:00-13:45 T.Te.Mo.SEO-1/2 IB S 109
T.masz i u e-2/2 Ta sgm
T.SEO-1/2 WS S 5
T.elek. el-2/2 DM S 120
matem. roz ZE S 213 P.monSEO-o2 SG @ r_fizyka-fiz #FR2 S 20
Geogr.roz.-geo #GR2 S 210
r_angielski-ang #AR2 S 102
7 13:55-14:40 j.polski MT S 1 P.kosz.w bud-1/2 BL @
T.inst.ele-2/2 DM S 120
matematyka ZE S 213 P.ob.SEO-o1 TP @
P.monSEO-o2 SG @
P.mon.m.urze-e2 KR @
r_fizyka-fiz #FR2 S 20
Geogr.roz.-geo #GR2 S 210
r_angielski-ang #AR2 S 102
8 14:50-15:35 wf MM sgm P.kosz.w bud-1/2 BL @ P.kosz.w bud-1/2 BL @ P.ob.SEO-o1 TP @
P.monSEO-o2 SG @
P.mon.m.urze-e2 KR @
r_fizyka-fiz #FR2 S 20
Geogr.roz.-geo #GR2 S 210
9 15:45-16:30     P.kosz.w bud-1/2 BL @ P.mon.m.urze-e2 KR @  
10 16:40-17:25       P.mon.m.urze-e2 KR @  
Obowiązuje od: 7.05.2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum