2Tum
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:05 religia #R2M S 3 wf MM dsg P.tech wytw-m1 WD @
Ppom.elek el-ud1 SM @
Ttech. kon.m-2/2 IB S 109 j.niemiecki-j2 #NM2 S 4
1 8:15- 9:00 religia #R2M S 3 j.niemiecki-j1 IC S 4 P.tech wytw-m1 WD @
Ppom.elek el-ud1 SM @
PKon urz dźw-ud2 SG @
Ttech. kon.m-2/2 IB S 109 j.niemiecki-j2 #NM2 S 4
2 9:10- 9:55 j.niemiecki-j1 IC S 4 j.angielski KM S 214 P.tech wytw-m1 WD @
PMon urz dźw-ud1 WH @
PKon urz dźw-ud2 SG @
przedsięb. IK S 210 T.Mon ma i u-1/2 IB S 109
3 10:05-10:50 historia BA S 202 godz.wych WH S 20 P.tech wytw-m1 WD @
PMon urz dźw-ud1 WH @
PKon urz dźw-ud2 SG @
j.polski AK S 3 matem. roz Au S 106
4 11:00-11:45 matematyka Au S 106 matematyka Au S 106 P.tech wytw-m1 WD @
PMon urz dźw-ud1 WH @
Ppom.elek el-ud2 KR @
T.ukł.st i r-1/2 IB S 109
T.elek. el-2/2 DM S 120
j.polski AK S 3
5 12:05-12:50 j.angielski KM S 214 TPod kon mas-1/2 IB S 109
T.elek. el-2/2 DM S 120
P.tech wytw-m1 WD @
Ppom.elek el-ud2 KR @
matem. roz Au S 106 j.polski AK S 3
6 13:00-13:45 wf MM dsg matematyka Au S 106 PKon urz dźw-ud1 TP @ wf MM dsg Geogr.roz.-geo #GR2 S 210
r_fizyka-fiz #FR2 S 20
r_angielski-ang #AR2 S 102
7 13:55-14:40 TUrz dźwig-2/2 IB S 109 T.Mon ma i u-1/2 IB S 109 P.pr tech mo-m1 WH @
PKon urz dźw-ud1 TP @
PMon urz dźw-ud2 WD @
T.obs m i u-1/2 WS S 5
Ttech. kon.m-2/2 IB S 109
Geogr.roz.-geo #GR2 S 210
r_fizyka-fiz #FR2 S 20
r_angielski-ang #AR2 S 102
8 14:50-15:35 TUrz dźwig-2/2 IB S 109 TPod kon mas-1/2 IB S 109 P.pr tech mo-m1 WH @
PKon urz dźw-ud1 TP @
PMon urz dźw-ud2 WD @
T.obs m i u-1/2 WS S 5
Ttech. kon.m-2/2 IB S 109
Geogr.roz.-geo #GR2 S 210
r_fizyka-fiz #FR2 S 20
9 15:45-16:30 Ttech. kon.m-2/2 IB S 109 T.ukł.st i r-1/2 IB S 109 PMon urz dźw-ud2 WD @ T.Mon ma i u-1/2 IB S 109  
Obowiązuje od: 7.05.2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum